Saturday, 26 February 2011

Nå har jeg skrevet til lovutvalget ...

Har ikke mer å si om det akkurat nå. Annet enn at jeg er svett i hendene og har vondt i magen.

1 comment:

As the Vulcans say: "I rejoice in our differences". Comments, questions and differing opinions are welcome.

Because of spam, comments are now moderated.