Thursday, 10 March 2011

Misbruk og bruk

Ord er viktige. De kan brukes til å klarlegge begreper ... og de kan misbrukes til å tåkelegge, forvirre, avlede.

I det siste har jeg tenkt mye på ordet "misbruk" når det gjelder barn. "Seksuell misbruk" ... det synes å innebære at barn er bruksgjenstander, at det er OK å bruke barn seksuelt, hvis det bare foregår på rett måte, hva nå enn det kan være.

Heretter kommer jeg til å bruke ordet "bruk" i stedet.

No comments:

Post a Comment

As the Vulcans say: "I rejoice in our differences". Comments, questions and differing opinions are welcome.

Because of spam, comments are now moderated.