Friday, 20 May 2011

Det motsatte av hat

En norsk oversettelse av "The opposite of hate" er nå i Ansvarsbloggen

Og den norske versjonen av "Getting  my ducks in a row" er også der, under tittelen "Gjete kongens harer"

No comments:

Post a Comment

As the Vulcans say: "I rejoice in our differences". Comments, questions and differing opinions are welcome.

Because of spam, comments are now moderated.