Tuesday, 21 June 2011

Conference on "Fostering Real Alternatives to Psychiatry"

Many thanks for this link to "NFPH - Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid" in Norway.
Takk til   Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid for denne lenken. 
(Det står litt på norsk på slutten) INTAR - International Network Toward Alternatives and Recovery - is announcing a conference in Berlin Berlin in Sept 2011: 


  
This network is new to me, and it has already won my heart by using the term "psychiatric violence". 

------

Norsk: INTAR "internasjonalt nettverk for alternativer og gjenfinning"* skal holde en konferanse i Berlin i september, 2011, med temaet "Leting etter en rosenhage - om å fremme reelle alternativer til psykiatri".

Dette er mitt første møte med nettverket, og det har allerede vunnet mitt hjerte ved å bruke betegnelsen "psykiatrisk vold".    


* En av betydningene til det engelske ordet "recovery"  er "gjenervervelse, gjenfinning", og i denne sammenhengen syns jeg det passer mye bedre enn "helbredelse", som er en annen betydning. Fra min synsvinkel er det snakk om å finne tilbake til den vi vi var født til å være. 
 

No comments:

Post a Comment

As the Vulcans say: "I rejoice in our differences". Comments, questions and differing opinions are welcome.

Because of spam, comments are now moderated.