Sunday, 6 February 2011

TIL DEN MEST ENSOMME

Jeg skriver fra og til og for det usynlige barnet som er en del av oss alle. Theodore Sturgeon har sagt det jeg vil si før meg, og bedre enn jeg noen gang kunne ...


Visse levende sjeler eier
en ensomhet som ikke finner ord.
Så stor at det må deles,
slik engstelige sjeler deler samvær.
Min ensomhet er slik, og vit med dette
at i uendeligheten lever en
som er ensommere enn du.

Men også ensomhet tar slutt,
for den som er ensom nok, lenge nok.

Bakrgunnsinfo på engelsk her:
http://freudfri.blogspot.no/2012/01/saucer-of-loneliness.html

No comments:

Post a Comment

As the Vulcans say: "I rejoice in our differences". Comments, questions and differing opinions are welcome.

Because of spam, comments are now moderated.